Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Kommunedelplaner

 Kommunedelplaner

Ulike delplaner og handlingsplaner bør samordnes slik at deres delmål passer sammen med overordnede mål og strategier. Lokale mål for den estetiske utviklingen bør relateres til boligsosiale spørsmål, boligutvikling, universell utforming og sentrumsutvikling.

Arealdelen skal omfatte hele kommunene, men det kan etter behov utarbeides kommunedelplaner. Slike delplaner kan gjelde for et tettsted, kystsone eller fjellområde. Delplaner for areal er deler av kommuneplanens arealdel.  

En kommunedelplan kan være temaplan

Det er ønskelig at antallet planer reduseres. Klima- og energiplan hører obligatorisk inn under kommuneplanen i følge statlige retningslinjer (lov nr. 71 plan- og bygningsloven, § 6-2, første ledd).

Planprogram

Planprogram skal utarbeides som grunnlag for alle regionale planer og kommuneplaner og delplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Nasjonale veiledere

Kommuneplanprosessen

Kommuneplanens arealdel​​

​​