Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Kulturplan

Kulturplan

 Kulturplan

 

Kulturplanlegging handler om å mobilisere kulturelle ressurser i by - og stedsutvikling som kan bidra til at disse stedene får en tydelig attraktiv posisjon.

Samlebetegnelsen kulturplanlegging refererer til et sammensatt virksomhetsfelt. Det dreier seg dels om å sikre og forankre kulturambisjoner og målsettinger i planleggingsprosesser. Videre handler det om å bruke kultur som strategisk virkemiddel i by - og tettstedsutvikling, og i det man kan kalle geografisk merkevarebygging. Sist men ikke minst dreier det seg om å stimulere til nye former for verdiskaping gjennom koblinger mellom kultur og næringsliv. 

 

 
 

Hva er kulturplanlegging?

Kulturplanlegging er dynamisk, flersidig og langsiktig, med overordnet vekt på:

  • Strategisk bruk av kulturelle ressurser som en integrert del av en byutviklingsstrategi.
  • En bred definisjon av 'kultur' og 'kulturelle ressurser' som inkluderer kulturminner, lokale tradisjoner, kunst, underholdning, rekreasjon, medie- og kunnskapsindustri, sport, turisme, arkitektur og byforming.
  • En sensitiv kulturell tilnærming til byutvikling og bypolitikk.
  •  
     

Kryss.no Målsettingen med Kryss.no er å stimulere offentlige aktører, kulturliv og næringsliv til forpliktende og kreativt samarbeid innen kulturplanlegging. Dette er også de primære målgruppene for Kryss.no.


 

Nasjonale veiledere


Veileder - midlertidige
aktiviteter, strategisk
verktøy i kulturplanlegging

Veileder i kulturplanlegging

Veileder i kulturlov