Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Estetikkveileder

 Estetikkveileder

​Vurdering av arkitektur med estetikkveilederen

Estetikkveilederen gir en metode for systematisk vurdering av våre bygde omgivelser. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) § 29-2 pålegger kommunen å påse at tiltak «får gode visuelle kvaliteter, både i forhold til seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering». Estetikkveilederen kan være et hjelpemiddel til bruk ved prosjektering av tiltak og ved håndheving av pbl kapittel 29 og spesielt § 29-1 til § 29-5.


Estetikkveilederen kan brukes som grunnlag for drøfting av ulike løsninger for bebyggelse under forhåndskonferansen, og kan legges til grunn ved utarbeiding av kommunale veiledere i estetikk. Den kan også brukes til informasjon om arkitektur og kan være nyttig i kommunikasjonen mellom tiltakshavere, politikere og fagfolk.


Estetikkveilederen er et dynamisk verktøy. Kriterier for vurdering av bygd miljø er grunnlaget for verktøyets hovedstruktur. Verktøyet kan utvides med flere eksempler og kriterier, gjerne på oppfordring fra verktøyets brukere. Vurderingene som gjøres kan enten være sammenfallende med, eller supplere vurderingene som uansett må foretas i.h.t. gjeldende reguleringsplaner.