Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Tilbygg/påbygg

 Tilbygg/påbygg

Tiltak på eksisterende bygninger

En stor andel av eksisterende bygningsmasse trenger teknisk, funksjonell og estetisk oppgradering. Tiltak i eksisterende bygninger, enten målet er å oppnå økt areal, funksjonell omstrukturering eller modernisering skal ha gode visuelle kvaliteter i.h.t. pbl § 29-1 til § 29-5. Det er rimelig å forvente at verken bygningens eller områdets visuelle kvaliteter forringes, men at disse kvalitetene heller styrkes.

Denne delen av estetikkveilederen gir en metode for å vurdere visuelle kvaliteter (iht. § 29-2) ved en rekke tiltak på eksisterende bygninger, og spesielt tilbygg og påbygg[1]. Metoden baserer seg på en systematisk gjennomgang av utvalgte kriterier for vurdering av bygd miljø, som danner grunnlaget for strukturen i denne eksempelsamlingen.

For de fleste tiltak bør en estetisk redegjørelse lages som en egen beskrivelse av prosjektet. Bekrivelsen skal begrunne valgene som er gjort i forbindelse med utformingen, med hensyn til plassering, proporsjoner og dimensjoner, og detaljering, både i forhold til omgivelsene og i forhold til seg selv. Dette verktøyet gir konkrete innspill til slike redegjørelser.

Denne delen er aktuell å anvende i forbindelse med fortetting i eksisterende bebyggelsesstrukturer, enten disse ligger i tett bysituasjon

eller i utkanten av urbane strøk, som villaområder eller i feltutbygginger og rekkehusområder. Målestokken kan være forskjellig, men prinsippene for valgene og vurderingene er som regel sammenlignbare.

Påstandene som følger bildene er formulert i størst mulig grad som positive beskrivelser av kvaliteter og unngår fagsjargong. Estetikkveilederen baserer seg utelukkende på gode eksempler, og som i utgangspunktet ikke skal være i strid med gjeldende lovverk.

Billedbiblioteket hører sammen med estetikkveilederen. Biblioteket består av alle bildene som er brukt i estetikkveilederen og oppgir arkitektenes og fotografenes navn eller tilhørighet.

Det finnes i hovedsak 2 tilnærminger for å løse tiltak som tar utgangspunkt i eksisterende bygg: enten kontrast eller tilpasning – til selve huset eller til de bygde omgivelsene, avhengig av strøkets karakter. Begge tilnærmingene har mange nyanser og kan føre til resultater av ulik kvalitet. Det er derfor behov for å synliggjøre gode løsninger.

[1] Ved tilbygg øker husets grunnflate. Ved påbygg utvides huset i høyden, og grunnflaten endres ikke.