Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Nybygg

 Nybygg

Ved nybygg har byggherren mange valg å ta stilling til, som plassering av byggverk, løsninger  tilpasset byggets funksjon, proporsjoner, dimensjoner og detaljer. En del er regulert av plan og bygningsloven og av tekniske forskrifter. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres med hensyn til blant annet god visuell kvalitet.

Denne delen av estetikkveilederen gir en metode for å vurdere visuelle kvaliteter (iht. § 29-2) ved en rekke tiltak på nybygg. Metoden baserer seg på en systematisk gjennomgang av utvalgte kriterier for vurdering av bygd miljø, som danner grunnlaget for strukturen i denne eksempelsamlingen

For de fleste tiltak bør en estetisk redegjørelse lages som en egen beskrivelse av prosjektet. Bekrivelsen skal begrunne valgene som er gjort i forbindelse med utformingen, med hensyn til plassering, proporsjoner og dimensjoner, og detaljering, både i forhold til omgivelsene og i forhold til seg selv. Dette verktøyet gir konkrete innspill til slike redegjørelser.

Påstandene som følger bildene er formulert i størst mulig grad som positive beskrivelser av kvaliteter og unngår fagsjargong. Estetikkveilederen baserer seg utelukkende på gode eksempler, og som i utgangspunktet ikke skal være i strid med gjeldende lovverk.

Billedbiblioteket hører sammen med estetikkveilederen. Biblioteket består av alle bildene som er brukt i estetikkveilederen og oppgir arkitektenes og fotografenes navn eller tilhørighet.