Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Vurderingsskjema

Vurderingsskjema

 Innholdsredigering

​Vurdering av tiltaket i forhold til omgivelsene​

Dette er et verktøy som kan benyttes som en støtte når ansvarlig søker skal skrive estetisk redegjørelse, og for saksbehandlers skjønnsmessige og normative vurdering av tiltaket, ift seg selv og i forhold til sine omgivelser. ​Gjennom vurderingene som gjøres i dette verktøyet kan det utvikles en erfaringsdatabase i kommunen som vil være tilgjengelig for flere enn bare saksbehandler, og derfor vil gjøre avveininger i enkeltsaker deler av et referansegrunnlag for estetisk vurdering av tiltak. Vekting av kriteriene? Plassering​ og volum eller form inneholder kriteriene som er viktigst i vurdering av tiltaket.​


​​​Egenskap ved tiltaket som skal vurderes​

​Kommentar

Hold musepekeren over ikonene for å se kommentarer.

​​Oppfyller ​​​k​rav om ​visuelle kvaliteter (plan- og bygningsloven​ § 29-2)

Plassering ​Fjernvirkning Tiltakets visuelle påvirkning på landskapet​​ ​Ja

​Terrengtilpasning ​​​Tilpasning til viktige naturelementer ​Nei ​​
​Bebyggelsesstruktur Forhold til bebyggelsesstruktur i nabolaget​ ​Usikkert
​Vei- og infrastruktur ​Forhold til vei- og infrastruktur i nabolaget​ ​Ja
​Grønnstruktur Naturlig og menneskeskapt grønnstruktur​ ​Nei

​​Volum og form

​Hovedvolum Tiltakets størrelse og omfang i f.t. nabobebyggelse ​ ​Nei
​Bygningshøyde ​I forhold til nabobebyggelse ​
​Takform I forhold til klima og nabobebyggelse ​ ​​
Detaljer ​Materialer og farger I forhold til klima, miljø og nabobebyggelse​
Detaljering I forhold til klimapåkjenning og miljø​
​Vinduer Fasadens komposisjon i forhold til nabobebyggelse​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​L​ast ned vu​rderin​gsskjema​​​​​

​​

​Vurdering av tiltakets egenskaper i seg selv​​

 

​​​Egenskap ved tiltaket som skal vurderes​

​Kommentar

Hold musepekeren over ikonene for å se kommentarer.

​​Oppfyller krav om ​visuelle kvaliteter (plan- og bygningsloven § 29-2)


​​​Plassering

​Terrengtilpasning  Byggets møte med terrenget​ 
​Bebyggelsesstruktur Mønster ​på egen tomt/utearealer

 
​Vei- og infrastruktur Estetisk påvirkning på tiltaket

 

​Grønnstruktur ​Eksisterende og ny grønnstruktur​

​Volum og form

​Hovedvolum Volumoppbygging og kompleksitet​
​Bygningshøyde ​Mønehøyde og gesimshøyde​

 
​Takform ​Retnin​g og vinkel

​Detaljer

​Materialer og farger ​Valg og bruk av materialer og farger​

 
​Detaljering Overganger tak/vegg/bakke/hjørner​
​Vinduer

Fasadens komposisjon og åpenhet

 


 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​