Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Kulturminneplan

Kulturminneplan

 Kulturminneplan

 

Kulturminnene er noe vi må ta vare på og sikre for ettertiden for å vise mangfoldet i samfunnet. De gode estetiske løsningene viser seg i svært mange tilfelle å legge seg tett opp til og ta hensyn til det historiske utgangspunktet.


Bebyggelse og omgivelser er resultat av menneskers påvirkning gjennom tidene. Spor og mønstre er uttrykk for valg mennesker før oss har tatt. Kulturminner forteller noe om hva ulike generasjoner har forstått som skjønnhet i deres tid. 

Kulturminner og -miljø er viktige ressurser som kilde til kunnskap, opplevelse og utviklingen av lokalsamfunn: 

Vernebygg Domkirkeruinene Hamar, Lund & Slaatto arkitekter, foto Husbanken

1 Kunnskapsverdi: Bygningshistorie, materialhistorie, stilhistorie,
teknologihistorie, håndverkshistorie, kunsthistorie, arkitektur-historie, planhistorie, næringshistorie, landbrukshistorie, utmarkshistorie, fiskerihistorie, industrihistorie, sosialhistorie, idrettshistorie, bosettingshistorie, krigshistorie, religionshistorie, minoritetshistorie, personalhistorie, miljøhistorie, forskningshistorie, ressurshistorie, økologihistorie.

2 Opplevelsesverdi:  Arkitektonisk verdi, kunstnerisk verdi, estetisk verdi, håndverksmessig verdi, bruks- og alderspreg, patina, symbolverdi, tilhørighet, identitetsverdi, undring, forbløffelse, gjenkjennelse, gjenkjennelse, nysgjerrighet, sinne, refleksjon.

3 Bruksverdi: Utviklingsverdi, formidlingsverdi, pedagogisk verdi,
museal verdi, tilgjengelighet, økonomisk verdi, ressursverdi,
eksisterende og potensiell bruksverdi, nytteverdi, positiv/negativ
bruksverdi for eier, næringsverdi.


 


 


 


 


 

 

Henvisinger til lovverket

 

Kulturminneloven

pbl § 3-1 b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdi

12-1-12.15 vernehensyn gjennom reguleringsplan ...

Nasjonale veiledere og meldinger


​​

Kulturminner, kulturmiljøer og landskap

St. meld. 16 Leve med kulturminner

St.meld. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand