Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Samfunssikkerhet,-risiko--og-sårbarhetsanalyse

Samfunssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyse

 Samfunssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyse

I plan- og bygningslovens § 3.1 er det uttrykt at planlegging skal ”fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier”. Dette er bl.a. fokusert ved at plan‐ og bygningsloven stiller krav til gjennomføring av risiko‐ og sårbarhetsanalyser i kommunene.

 

Det er mange definisjoner av samfunnssikkerhet. ”For det første er samfunnssikkerhet å kunne forebygge og håndtere ekstraordinære hendelser. For det andre er samfunnssikkerhet å ha ressurser til å forebygge og håndtere dagligdagse hendelser. For eksempel truer ikke én enkelt brann samfunnets sikkerhet, men hvis samfunnet ikke har ressurser til å forebygge og håndtere branner vil samfunnets sikkerhet være truet. For det tredje innebærer samfunnssikkerhet å forhindre at mindre hendelser blir så mange at det går ut over samfunnet. For eksempel fører dødsulykker i trafikken til store personlige og samfunnsmessige omkostninger, men de truer ikke samfunnets sikkerhet i seg selv” (Kilde: Justis‐ og politidepartementet, NOU 2006:6).

Nasjonale veiledere

Temaveileder for Samfunnssikkerhet og planlegging etter plan‐ og bygningsloven

NOU 2006:6
Når sikkerheten er viktigst

Samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen (ROS)