Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Private reguleringsforslag

 Private reguleringsforslag

Private reguleringsforslag skal være i samsvar med kommuneplanens arealdel eller foreliggende områderegulering. Ved vesentlige avvik kreves det vurdering av konsekvenser, også arkitektoniske. Kommunen kan fremme alternative forslag til private reguleringsforslag. Kommunen kan også gjøre endringer i private reguleringsforslag før de sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Arbeidet med reguleringsplan skal utføres av fagkyndige.  

Det er viktig at kommunen får tiltakshaver til å benytte kvalifiserte konsulenter til planutarbeiding. I § 12-3 står det: "Reguleringsplan skal utføres av fagkyndige".

 

Kommunen skal be om estetisk redegjørelse for det omsøkte tiltak eller plan.

Rekkefølgekrav er et virkemiddel som må brukes strategisk av kommunen for å sørge for en bærekraftig by- og stedsutvikling. Et annet virkemiddel er utbyggingsavtaler.

Henvisninger til plan- og bygningsloven

 

§ 12-3  

§ 12-8

 

     

Detaljplaner er gjerne initiert av privatpersoner eller firmaer § 12-3:

«Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget». 

 

Lagården terrasse Bodø, Arkitektstudio​ ​​​​​​​​​