Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Eksempler

 Eksempler

Eksempler til inspirasjon innen de ulike temaene. Det kan enten dreie seg om nye bygningstyper som er egnet for formål eller plangrep, eller det er byggemåter og formgivning som videreutvikler og fornyer tidligere tradisjoner for å løse dagens byggeoppgaver på en estetisk, praktisk og teknisk god måte.

 

Eksempler stedsanalyser områdenivå

Stedsanalyse Hjellum, Hamar kommune

Visjonsplaner etc. 

Visjonsplan for Strandkanten, T​romsø

Områdeplaner

Bomiljø for Fornebu

Brøset lokalklimaanalyse

God boligfortetting i Oslo

Utearealnormen for Oslo

Veileder for bokvalitet Asker

Nyhetsbrev for området Hjellum Hamar kommune 

 

Eksempler med hele eller delvis opplegg for designprogram

Fargeplan for Vangsgata, Voss sentrum

Farge som en del av reguleringsplanen, Longyearbyen

Formingsveileder for Fornebu  

Miljøoppfølgingsprogram for Pilestredet Park, Statsbygg

Damsgårdssundet Bergen, nettside NAL

Formingsveileder for stadion Stavanger kommune -...

Etablering av borettslag for folk med funksjonhemming, Oslo kommune

 

​Eksempler utbyggingsavtaler

Eksempel på veileder for utbyggingsavtaler Kongsberg kommune 

Veileder til utbyggingsavtaler Utgitt av Kommunal og regionaldepartementet Mai 2006

 

Eksempler på retningslinjer

Stavanger kommune, retningslinjer for trehusbyen

Småhusplanen i Oslo kommune