Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Andre virkemidler

 Andre virkemidler

For å påvirke den estetiske utviklingen i riktig retning utarbeider kommuner, fylker og stat virkemidler og verktøy som supplerer intensjonene i loven. Det er et viktig prinsipp at kommunen selv skal vise vilje til styring lokalt.  ​

 Prosjekt

Tiltak  og metoder 

Byggeskikk og formingsveiledere 

 

 Husbankens oversikt over byggeskikk- og formingsveiledere. Noen veiledere er laget på generelt grunnlag, andre knytter seg til en bestemt plan. Alle heftene er gjeldende og eksemplifiserer hvordan byggeskikkarbeide​t håndteres lokalt i mange kommuner.

 

 

 

Stedsutvikling.no Portalen er utviklet av Miljøverndepartementet i samarbeid med deltakerne i Forum for stedsutvikling og fylkeskommunene. Forum for stedsutvikling er et nasjonalt, faglig samarbeidsorgan for statlige institusjoner som arbeider med by- og stedsutvikling.

 

 

                               
               

 Verktøy for å fremme omgivelseskvalitet

 Byggeskikkpris som virkemiddel Denne nettsiden gir eksempler på fremgangsmåter for å etablere en lokal byggeskikkpris som tiltak for å motivere og spre kunnskap om arkitektonisk kvalitet i det bygde miljø.

 

 

 

 

Farger i arkitektur og omgivelser  - Husbanken. Her presenteres verktøy for å arbeide frem strategier for en helhetlig og identitetsskapende fargebruk, både med tanke på bymiljøer, tettsteder og boområder. Mange bygningsmiljøer har vokst frem uten spesiell styring av fargebruken. Dette fungerte godt så lenge fargevalget var begrenset. I dag er valgmulighetene store og de individuelle preferansene blir derfor mer utslagsgivende og kan fragmentere helheten. Det er mye prøving og feiling på grunn av liten kunnskap og mange velger hvitt og grått for å slippe å ta standpunkt. Mangelfull styring av denne utviklingen gjør at stedenes fargeidentitet svekkes og forarmes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomteanalyse - Vearåsen boligfelt Kongsberg. Naturtilpasset planlegging og utbygging
De grønne prosjektblad nr. 197n Hageselskapet 1997

 
 ​