Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Kommunale mål

 Kommunale mål

Kommunen skal sikre at bebyggelsen tar best mulig hensyn til de nære omgivelser i forhold til bygningsvolum og høyder, estetikk, bevaring av terreng og vegetasjon og sørger for god fjernvirkning og sammenheng med landskapet. For å ivareta disse målene bør kommunen få på plass en tydelig strategi og mål om arkitektur i overordnede dokumenter og innarbeide bestemmelser om byggeskikk, arkitektonisk utforming og visuell kvalitet i planene.

 

Arbeidet med ny planstrategi går blant annet ut på å evaluere tidligere planer og utviklingsarbeid. Prosessen omfatter å gjøre opp status for å vinne ny forståelse for oppgaver og utfordringer.  

 

Momenter som må gjennomgås i prosessen:

  • evaluere prosesser og virkemidler
  • har estetikk vært tema i planarbeidet tidligere?
  • gjennomgå sentrale plandokumenter: hva sier de om estetikk og byggeskikk?
  • hvor godt har kommunen lykkes i å fremme estetiske kvaliteter i det bygde miljø?
  •  

Mulige lokale strategier for den estetiske utvikling

  • kommunal arkitekturpolitikk/strategi
  • miljø- og energivennlige løsninger skal prege arkitektur og omgivelser
  • byer og tettsteder skal utvikles med arkitektur og byggeskikk av god kvalitet
  • kommunen skal ta vare på sine kulturmiljø og bygningsarv 

 

Nasjonale veiledere

T-1491 Kommuneplanens arealdel

T-1179 Estetikk i plan ​og
byggesaker

T-1493 Kommuneplanprosessen

​Eksempler

Nyttige eksempler med tanke på å lage en kommunal planstrategi

Andre virkemidler

Myndigheter på ulike nivå utvikler verktøy og virkemidler for å fremme kompetanse, nytenking og motivasjon