Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Eksempler

 Eksempler

Eksempler til inspirasjon innen de forskjellige temaene.  Det kan enten dreie seg om nye byggemåter og formgivning som videreutvikler og fornyer tidligere tradisjoner, eller eksempler på plangrep som viser vei for å løse aktuelle byggeoppgaver på en estetisk, praktisk og teknisk god måte.

For å oppnå god byggeskikk må nye byggverk ha et godt samspill med de eksisterende omgivelsene og stedets lokale ressurser. De må på være svar på estetiske, tekniske og bruksmessige behov og uttrykke dette på en helhetlig måte.

Bærekraftig utvikling

Bydelen Strømsø i Drammen

Grønn by på Brøset i Trondheim kommune

Forbildedatabase innen miljø og energi, Husbanken  ​

Forbildedatabase innen byggeskikk, Husbanken 

FutureBuilt

NAL Ecobox 

Norwegian Wood rapport Egenes Park 

Norwegian Wood prosjekter 

 

Medvirkning

Dialogmøter Stortorget på Hamar

Folketorg Brøset i Trondheim

Verdensparken på Furuset  

 

​​​Universell utforming

Forbildedatabasen Husbanken

Universell utforming i byggreglene, Direktoratet for byggkvalitet  ​

Regional plan for Universell utforming Buskerud fylkeskommune 2011

Universelt utformet Nord-Norge

Østfold som pilotfylke for universell utforming

 

​Barn og stedsutvikling

Barnas by Sandnes

Barnebyen Finnsnes

Ungdom i sentrum, Hokksund

 

Estetiske utforming

Høringsforslag til arkitektur og byformingsprogram Bergen

Utkast til overordnet arkitekturpolitikk Oslo

Arkitekturpolitikk Trondheim Høringsutkast

Gentofte kommunes nettsider om planlegging

 

Kommunale planstrategier