Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Eksempler

 Eksempler

Eksempler på forskjellige veiledere og kriterier som er med på å påvirke byggemåte og formgivning estetisk, praktisk og teknisk.

 

Estetiske redegjørelser

Eksempelark på estetisk redegjørelse for foretak, Hamar kommune  

Estetiske veiledere

Balkongveileder Oslo

God boligfortetting i Oslo, Eksempelsamling, Plan- og bygningsetaten

Formingsveileder for gater og plasser Kongsvinger kommune

Formingsveileder Stjørdal sentrum

Loftsveileder Oslo

Uteservering Oslo 

Utearealer, utomhusplan Oslo 

http://www.tinn-kommune.com/

 

Byggeskikkveiledere

Byggeskikkveileder for Frogn kommune

Byggeskikkveiledere, oversikt Husbanken

 

Bevaring og bygningsvern

Veiledningsark for enkelte hustyper på Rjukan

 

Krav til byggesaken

Definisjon av saksbehandlingstid, Skien kommune

Informasjonsark/veiledere Byantikvaren i Oslo 

Krav til søknadsmateriale, byggesaker Skien kommune

Krav til søknadsmateriale, tiltak, Skien kommune

Krav til utforming av situasjonsplaner, Skien kommune

Sjekkliste/referat, Skien kommune

Unntak fra energikravene i byggteknisk forskrift Oslo kommune

Veileder for utbygger i overvannshåndtering

Sjekkliste for saksbehandling

Bærum kommune​